Απολυμάνσεις – Απεντόμωση – Μυοκτονίες

(καταστημάτων, οικιών, πλοίων, βιομηχανικών εγκαταστάσεων, δημόσιων κτιρίων)

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΛΗΡΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΠΕΝΤΩΜΟΣΗΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

Η ΕΥΒΟΙΟΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ δραστηριοποιείται απο το 1992 στο χώρο των απολυμάνσεων και της μυοκτονίας .

Ολες οι εφαρμογές γίνονται μόνο απο τον Υπεύθυνο Επιστήμονα. 

Ολα τα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται είναι εγκεκριμένα απο το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης και τον Ε.Ο.Φ. με αποκλειστικό γνώμονα την τεχνογνωσία και τις αυστηρές απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την εφαρμογή ψεκασμών σε κατοικήσιμους χώρους.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στο πλαίσιο δημιουργίας δεδομένων στην ασφάλεια των τροφίμων και στους χώρους παρασκευής και αποθήκευσης που επιβάλλονται απο την κοινοτική Ευρωπαϊκή οδηγία [ 93|43|EE ]  και απο την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία Ν4235 απαιτείται η εφαρμογή αυστηρού προγράμματος απεντόμωσης και μυοκτονίας για τις επιχειρήσεις που παρασκευάζουν, συσκευάζουν, αποθηκεύουν, μεταφέρουν και προσφέρουν προς πώληση τρόφιμα.

Η τήρηση των αρχείων απεντόμωσης μυοκτονίας είναι υποχρεωτική για κάθε επιχείρηση .

Εφαρμογές

Στα πλαίσια της πολυετούς πήρας μας στον έλεγχο των καταστημάτων απο υγειονομική συγκρότηση και στο προγραμμα εφαρμογών για απεντόμωσης – μυοκτονία προσφέρουμε οδηγίες συμβουλευτικές για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ( συγκρότηση οδηγίες χωρισμού τροφίμων κ.α. )

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αναθέσετε στον οποιονδήποτε την απεντόμωσης απολύμανση των χώρων σας . Πάντοτε θα πρέπει οι εφαρμογές να γίνονται απο υπεύθυνο επιστήμονα και να παρέχεται πιστοποιητικό εφαρμογής.

Γουρνής Ιωάννης –

ΟΡΕΣΤΗ ΜΑΚΡΗ 8 ΧΑΛΚΙΔΑ 34100

τηλ. 6945778864 – 2221084217