ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΓΟΥΡΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Απολυμάνσεις – Απεντόμωση – Μυοκτονίες

(καταστημάτων, οικιών, πλοίων, βιομηχανικών εγκαταστάσεων, δημόσιων κτιρίων)

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ